واکنش چین به نشست سران گروه هفت : گروه کوچکی از کشورها نمی توانند درباره سرنوشت جهان تصمیم بگیرند

0

چین در واکنش به نشست سران گروه هفت گفت که یک گروه کوچک از کشورها نمی توانند درباره سرنوشت جهان تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ چین به شدت از رویکرد کشورهای گروه هفت در اجلاس اخیر آنها در لندن به شدت انتقاد کرد.

سخنگوی سفارت چین در لندن گفت: «دورانی که یک گروه کوچک از کشورها تصمیمات جهانی خود را دیکته می کردند سپری شده است».

وی افزود:« ما معتقدیم که کشورها، چه کوچک چه بزرگ، قوی یا ضعیف، فقیر یا غنی، با هم برابرند و باید از طریق مشورت با همه کشورها به امور جهانی پرداخته شود».

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید