معینان جدید وزارت صحت عامه افغانستان معرفی شدند

0

وزارت صحت عامه افغانستان از معرفی معینان جدید این وزارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛  وزارت صحت عامه افغانستان با انتشار خبرنامه ای امروز شنبه، ۱۵ جوزا ۱۴۰۰ نوشت: بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، داکتر محمد شفیق میرزازاده به حیث معین پالیسی و پلان و داکتر وژمه سالمی به حیث معین مالی و اداری وزارت صحت عامه تعیین گردیده است. آنان امروز از سوی داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه معرفی گردید.

این وزارت افزوده است، که فضلی از کارکردهای داکتر بشیر نورمل معین پیشین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه قدردانی نموده و برای معینان جدید این وزارت در راستای بهبود عرضه خدمات صحی آرزوی موفقیت کرد. او هم‌چنان از تلاش‌های رهبری وزارت صحت عامه مبنی بر مبارزه با موج سوم ویروس کرونا به نیکی یاد نموده و بر حمایت رهبری دولت از سکتور صحت تاکید کرد.
در خبرنامه این وزارت همچنین آمده است، که رییس عمومی اداره امور، با اشاره بر لت و کوب داکتران و شکستاندن تجهیزات پزشکی در درمانگاه محمد علی جناح گفت، که برای پی گیری این قضیه، مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت امور داخله هدایت داده است تا کسانی که در این قضیه دست داشتند شناسایی و آنان را به دادستانی معرفی نمایند.
این وزارت نوشته است، که در عین حال، داکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه، از کارکردهای داکتر بشیر نورمل در سکتور صحت به نیکی یاد کرده و تلاش‌های او را قابل ستایش خواند.
سرپرست وزارت صحت عامه، هم‌چنان تصریح نمود که حمایت مقام عالی ریاست جمهوری یک فرصت خوب برای توسعه سکتور صحت و بهبود عرضه خدمات صحی می‌باشد و همه ما باید در یک هماهنگی خوب و متعهدانه از این فرصت پیش آمده استفاده نماییم.
از سوی هم، داکتر بشیر نورمل معین پیشین این وزارت، بر ادامه همکاری اش با سکتور صحت تاکید کرده گفت که همکاری هایم از طریق سمت جدیدم با ا این وزارت ادامه دارد و برای بهبود عرضه خدمات صحی تلاش خواهم کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید