اشرف غنی : افرادی که با داکتران برخورد نادرست می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند

0

اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری گفته است که کسانی که با داکتران برخورد نادرست می‌کنند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛  او این موضوع را در جلسه‌ای با مسئولان صحی در رابطه به مدیریت موج سوم کرونا مطرح کرده است.

اشرف‌غنی گفته است که دولت متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار داکتران است و کسانی که «با آنان برخورد نادرست کرده اند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند».

به گفته وزارت صحت عامه، به تازگی داکتران شفاخانه محمد علی جناح کابل از سوی بستگان یک بیمار لت‌وکوب شده است.

رییس جمهوری در جلسه با مسئولان صحی افزوده که هفت صد هزار دوز واکسین کرونا از چین در آیندۀ نزدیک می‌رسد و اقدامات لازم بخاطر فراهم کردن آکسیجن مورد نیاز از داخل و خارج، صورت گرفته است.

او با اشاره به بحران موج سوم کرونا، گفت که در کنار وزارت صحت عامه، باید همه در مسئولیت «پذیری شریک شویم و رهبری دولت برای بیشتر شدن هماهنگی و همکاری، هر وقت آماده کمک است».

وحید مجروح؛ سرپرست وزارت صحت عامه از تطبیق هدفمند واکسین کرونا اطمینان داده و گفته که پلان منظم بخاطر تکمیل کمبود آکسیجن در شفاخانه‌ها ترتیب شده است و شماری از شفاخانه‌ها با سیستم مرکزی آکسیجن وصل شده و متباقی نیز وصل خواهند شد. او پیشتر از کمبود اکسیجن در شفاخانه خصوصی نگرانی کرده بود.

وزارت صحت عامه می‌گوید، ریس جمهور در اخیر جلسه، شماری از پیشنهادات وزارت صحت عامه و کمیته مربوطه کاری را در رابطه به محدودیت‌های اجتماعی را تایید کرد و به والی کابل و شرکت انکشاف ملی برای آغاز کار پروژه‌ها بخاطر ایجاد فرصت‌های روزانه کاری، هدایات لازم داده است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید