نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی در ارگ برگزار شد

0

نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی، شام روز سه‌شنبه (۱۱ جوزا) در ارگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ ابتدا در مورد اهداف، وظایف و ساختار کمیسیون متذکره از سوی واحد حقوقی ریاست جمهوری معلومات ارائه گردید و در خصوص اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سپس آقای غنی ضمن تایید تشکیل کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی، گفت که ما در یک فرصت بی‌نظیر قرار داریم و باید زیربنای حقوقی داشته باشیم که در راستای روابط بین‌المللی و فعالیت‌های ادارات در عرصه اقتصاد و تجارت به ویژه صادرات، تحرک بیشتر ایجاد گردد.

وی تاکید کرد که اولویت‌ها از سوی ادارات تشخیص شوند و تحرک در زنجیرۀ ارزش و زنجیره عرضه بیشتر گردد.

محمداشرف غنی در قسمت انتقال کمیسیون‌های اقتصادی دوجانبه به یکی از وزارت ها، گفت که پس از بررسی کمیسیون‌ها از سوی وزارت مالیه، گزارش آن جهت اتخاذ تصامیم بعدی به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد.

آقای غنی در اخیر سخنانش در خصوص دهلیزهای تجارتی، گفت که باید یک پالیسی واضح مدیریتی برای دهلیزها وجود داشته باشد و وزارت خانه‌ها و سفارت‌خانه‌ها با ارتقای ظرفیت‌های خویش، مشکلات تاجران ما را در این زمینه حل نمایند.

ارگ ریاست جمهوری گفته که این کمیسیون منحیث مرجع بین الوزراتی جهت هماهنگی پالیسی ها در عرصه مذاکرات اقتصادی، فعال سازی دهلیزهای ترانزیتی، رشد اقتصاد و تجارت و همچنان مرجع نظارت کننده بر تطبیق تعهدات با کشورها، عمل خواهد کرد.

در همین حال ارگ ریاست جمهوری در خبر دیگری گفته که آقای غنی عصر روز سه‌شنبه با هیات رهبری وزارت صنعت و تجارت و مسئولان ادارات سکتوری، گزارش کاکردها و فعالیت های آنان را استماع نمود.

در این نشست، ابتدا وزیر صنعت و تجارت و مسئولان ادارات سکتوری، گزارش کارکردهای ادارات مربوطه شان را با رییس جمهور شریک ساختند.

آقای غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که ما در نقطۀ کلیدی آسیا که نفوس آن ۳٫۵ میلیارد تن می‌باشد، زیست داریم و موضوع مهم برای ما بازار است.

محمداشرف غنی افزود که حمایت از صنایع و صادرات و بازاریابی برای محصولات به ویژه فرآورده‌های زراعتی یک امر بسیار مهم می باشد.

رییس جمهور تصریح کرد که وزارت صنعت و تجارت بر اساس یک دید صنعتی و تجارتی و اهداف بنیادین صادراتی، ضمن حمایت از صنایع، تولیدات افغانستان را به نقاط مختلف جهان مانند چین، ایران، آسیای میانه و سایر کشورها برساند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید