عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب ، سرپرست ولایت فاریاب تعین شد

0

اداره مستقل ارگان‌های محل گفته است که معاون مالی و اداری ولایت فاریاب سرپرست این ولایت گماشته شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛  اداره مستقل ارگان‌های محل در خبرنامه ای اعلام کرده است که عبدالمقیم راسخ فرزند عبدالباقی معاون مالی اداری این ولایت را به منظور سرپرستی از امور ولایت فاریاب توظیف کرده است.

وی به این مقام از بهر حل مشکلات و خواست مردم فاریاب از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی، گماشته شده است.

این درحالیست که روز گذشته اداره مستقل ارگان های محلی تاکید کرده بود که داوود لغمانی منحیث والی فاریاب باقی می ماند؛ اما گزارش های تاییدنشده می رساند که پس از اعتراضات گسترده در فاریاب، حکومت توافق کرده که محمد داوود لغمانی را دوباره به کابل برگرداند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید