رئیس جمهور غنی ۱۱ مشاورش را برکنار و تشکیلات مربوط به این مشاوریت‌ها را لغو کرده است

0

محمداشرف غنی، رییس جمهور، به تازه‌گی ۱۱ مشاورش را برکنار و تشکیلات مربوط به این مشاوریت‌ها را لغو کرده است. افزون بر این، تشکیلات هشت مشاوریت دیگر نیز از سوی ریاست جمهوری لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ به نقل از ۸ صبح ؛ در این فهرست  نام‌های محمدهمایون قیومی، مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی معلوماتی، رضوان‌الله احمدزی مشاور ارشد رییس جمهور در امور صحت عامه، محمدعثمان رحمانی، مشاور ارشد رییس جمهور در امور مردمی حوزه جنوب و صادق منگل مشاور رییس جمهور در امور قومی و اجتماعی دیده می‌شود.

هم‌چنان مختار رشیدی مشاور امور حل منازعات مردمی، جمعه‌گل اخپلواک مشاور امور قومی، نادر محسنی مشاور  امور مبارزه با فساد اداری، حفیظ‌الله محسنی مشاور امور اجتماعی، محمدهمایون شینواری مشاور امور اجتماعی، عبدالرحیم کریمی مشاور امور مردمی و جاوید نورانی مشاور امور هم‌آهنگی با ملل متحد رییس جمهور نیز در جمع کسانی هستند که برکنار شده‌اند.

۱۱ مشاوریت ریاست جمهوری ۸۵ نفر کارمند داشته است که بیش‌تر کارمندان آن مربوط دفتر همایون قیومی می‌شود.

از جانب دیگر، تشکیلات هشت مشاوریت دیگر نیز از سوی ریاست جمهوری لغو شده است.

تشکیلات دفاتر نعمت‌الله شهرانی، مشاور امور ثقافت و ارزش‌های اسلامی، امان‌الله مومند مشاور امور مردمی، دلبرجان آرمان مشاور امور اجتماعی، عبدالحی نعمتی مشاور امور حکومت‌داری خوب و مولوی محی‌الدین بلوچ مشاور امور قومی و دینی نیز لغو شده است. به صورت مجموعی ۲۴ نفر در این دفاتر کار می‌کردند.

از سوی دیگر، تشکیلات دفاتر سمیع حامد و فرخنده زهرا نادری نیز که از سمت‌های‌‎شان استعفا کرده‌اند، لغو شده است.

منابع دولتی می‌گویند که ۱۹ مشاوریت ریاست جمهوری براساس بررسی که از سوی اداره امور ریاست جمهوری از کارکردها آن‌ها صورت گرفته است، برکنار شده است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید