اولین جلسه شورای عالی عواید ، راهکار جبران خسارت آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه

0

نخستین جلسه شورای عالی عواید به ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی که به منظور همآهنگی بین‌الوزارتی در راستای تطبیق برنامه‌ها، پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها جهت افزایش عواید ایجاد شده است، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ در این جلسه که روز شنبه (اول جوزا) برگزار شد طبق اجنداء ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، طرزالعمل شورای عالی عواید را در چهار فصل و ۲۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب شورا قرار گرفت و به ادارۀ امور وظیفه سپرده شد تا جلسات شورای عالی عواید را به صورت دوامدار برگزار نماید.

بعداً گزارش راهکار پرداخت جبران خساره آتش سوزی گمرک اسلام قلعه – ولایت هرات از جانب معاون اول ریاست جمهوری به جلسه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت و به ادارات ذیربط وظیفه سپرده شد تا در قسمت جبران خساره برای متضررین آتش سوزی اسلام قلعه رسیده گی صورت گیرد.

متعاقباً گزارش جمع آوری عواید دولت طی پنج ماه گذشته از جانب سرپرست وزارت مالیه به جلسه ارائه گردید. شورای عالی عواید به وزارت مالیه وظیفه سپرد تا به منظور مدیریت بهتر عواید کشور برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خویش را الی اخیر سال مالی ۱۴۰۰ ترتیب و به جلسات شورای عالی عواید ارائه نماید.

همچنان وزارت مالیه طرزالعمل توزیع عواید حاصله از فروش اموال مصادره شده قاچاق را در سه فصل و ۱۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که پس از بحث فیصله گردید تا طرزالعمل متذکره تحت غور مجدد قرار گیرد و با ضرب الاجل مشخص دوباره به جلسه ارائه شود.

به همین ترتیب شورای عالی عواید وزارت مالیه را موظف نمود تا پلان واضح را جهت سرمایه گذاری روی گمرکات کشور و همچنان در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت، شرکت انکشاف ملی و فدراسیون اتاق های افغانستان پلان واضح را در خصوص ایجاد پارکینگ وسیع وسایط در گمرکات کشور ترتیب کند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید