اشرف غنی و تاکید بر عملی شدن طرح استقلالیت مالی دانشگاه‌ها

0

محمداشرف غنی رییس جمهور بار دیگر بر عملی شدن طرح استقلالیت مالی دانشگاه‌های دولتی کشور تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛  ارگ ریاست جمهوری گفته که آقای غنی، روز شنبه (اول جوزا) به سلسلۀ “هفتۀ تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی” طی نشستی با رهبری وزارت تحصیلات عالی، گزارش چگونگی تطبیق برنامه ها، فعالیت ها و دستآوردهای وزارت متذکره را استماع نمود.

در این نشست که در ارگ انجام شد، وزیر تحصیلات عالی و معین آن وزارت در خصوص ایجاد ریاست خدمات محصلین، بازنگری نصاب تحصیلی، تدوین اسناد تقنینی، برنامه های سال ۱۴۰۰، تخصیص پروژه‌های تحقیقاتی برای پوهنتون ها، طرح استقلالیت مالی دانشگاه‌ها و تطبیق پروژه‌های این وزارت که در وزارت شهرسازی و اراضی معطل مانده اند، معلومات شان را با رئیس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش و معلومات متذکره، تاکید کرد که وزارت مالیه باید در راستای طی مراحل نمودن طرح استقلالیت مالی پوهنتون ها همکاری جدی نماید.

همچنان رییس جمهور در خصوص آغاز مجدد پروژه‌های وزارت تحصیلات عالی که در وزارت شهرسازی و اراضی معطل مانده اند، هدایت داد که وزارت های متذکره مشترکاً در راستای تطبیق پروژه های معطل شده، همکاری جدی کنند.

در اخیر این دیدار، آقای غنی بر بلند بردن کیفیت نصاب تحصیلی تاکید کرده، گفت که پوهنتون ها باید در مطابقت به نیازمندی های کشور محصلین را مورد آموزش قرار دهند.

رییس جمهور بیان داشت که در سال جاری بزرگترین اولویت حکومت دیجیتال سازی است و از رهبری وزارت تحصیلات عالی خواست که در این رابطه بالای یک طرح کار نمایند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید