دوگانه گی در رفتار و گفتار غرب در مورد شرایط زنان در افغانستان

0

تحلیلگران ارشد اطلاعاتی آمریکا هشدار می‌دهند پس از خروج نیروهای آمریکایی تا اواخر سال جاری، هر دستاوردی در حقوق زنان در افغانستان که در دو دهه گذشته حاصل شده باشد، در معرض خطر خواهد بود.

از سوی دیگر اما (سیگار) در گزارش تازه‌یی اعلام کرده که افغانستان یکی از چالش‌ برانگیزترین کشورهای جهان برای زنان می‌باشد.

این نهاد آمریکایی، در گزارشی آورده است که کمبود دسترسی زنان به آموزش، خدمات صحی و مرگ‌ومیر مادران از مهم‌ترین چالش‌هایی‌اند که زنان افغانستان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما آنچه که به واقعیت نزدیک تر است این است که کشور افغانستان با تمام انتقادهایی که در مورد شرایط زنان در این کشور می شود، باز هم نسبت به بسیاری از کشورها در حوزه آزادی زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شرایط بهتری قرار دارد.

البته باید این نکته را فراموش نکرد که مزایایی که اکنون زنان در افغانستان از آن بهره مند هستند، هرگز هدیه غرب به زنان کشور محسوب نمی شود، بلکه کشور افغانستان از دیرباز در حوزه فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان در این کشور از جایگاه خوبی برخوردار بود.

اما این غربی ها و مخصوصا ایالات متحده آمریکا بودند که در جریان تقویت نیروهای افراطی و بنیادگرا بر علیه شوروی، زمینه را برای محدودیت زنان در افغانستان فراهم آوردند، که در نتیجه منجر به حاکمیت سیاه طالبان گشته و دورانی وحشت بار برای زنان افغانستان در طی پنج سال حکومت سیاه در کشور رقم خورد.

در واقع تشکیل و رشد گروه هایی همچون القاعده، طالبان و دیگر گروه های افراطی در کشور افغانستان و در منطقه محصول حمایت های غرب و مخصوصا ایالات متحده آریکا و همپیمانان منطقه ای آنان است و آسیب هایی هم که از ناحیه آنان متوجه زنان، چه در افغانستان و چه در سایر کشورها می شود، سوغات و هدیه غرب برای زنان در این کشورها محسوب می شود.

اما اینکه امروز ما شاهد این ابراز نگرانی از سوی نهادهای آمریکایی و تحلیلگران غربی هستیم، به نوعی بازی سیاسی، فریب، و در عین حال تناقض در رفتار و گفتار غربی ها نسبت به شرایط زنان در کشور، محسوب می شود، بنابراین نباید به این ابراز نگرانی ها توجهی نمود زیرا در واقع، غرب مسبب آشفتگی اوضاع کنونی در افغانستان است.

نکته دیگر اینکه باید از غربی ها و سران آنان و مخصوصا از سران ایالات متحده آمریکا که به ظاهر نگران وضع زنان در افغانستان هستند، این سؤال پرسیده شود که چرا بعد از حضور بیش از دو دهه ای آنان در کشور افغانستان، این کشور هنوز هم یک کشور پر چالش برای زنان محسوب می شود؟!.

مگر غیر از این است که غربی ها با ادعای آوردن صلح و آرامش در کشور، پا به  افغانستان گذاشتند و اکنون بعد از حضور دو دهه ای در کشور نهادهای آمریکایی، افغانستان را به عنوان یک کشور پر چالش برای زنان معرفی می کند.

بنابراین باید گفت گزارش نهاد سیگار به نوعی اعتراف به شکست و ناکارآمدی دولت های غربی و ایالات متحده آمریکا در زمینه فراهم نمودن بستری مناسب در افغانستان برای تمام اقشار این کشور می باشد.

البته باید اعتراف کرد که حضور نظامی و سیاسی غرب در دو دهه اخیر در افغانستان باعث فراهم آمدن بسترهای مناسب برای بعضی از اقشار خاص در کشور شده است که بعضی از این اقشار عبارتند از، گروه های مسلح غیر مسؤول، قاچاقچیان مواد مخدر، مفسدین اقتصادی و گروه های افراطی مانند داعش و دیگر گروه های تکفیری.

اکنون نیز برای بار دوم نیز آمریکا از یک سو، با مذاکره و توافق با طالبان، زمینه را برای حضور سیاسی و نظامی این گروه در کشور فراهم نموده و از سوی دیگر در مورد عواقب حضور این گروه در کشور و خروج نظامی خویش از افغانستان ابراز نگرانی می کند که این به نوعی تناقض در گفتار و عملکرد آنان محسوب می شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید