سرور دانش : در دفاع از نظام و جمهوریت ، نباید مردم قربانی خواست تعداد محدود تشنگان قدرت شوند

0

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ آقای دانش که امروز پنجشنبه (۳۰ ثور) در برنامه گرامی داشت از هفته دولتداری باز در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می کرد، تأثیر گفتگوهای صلح و نیز خواست دشمنان مردم افغانستان مبنی بر انقطاع نظام سیاسی در افغانستان را از مخاطرات روند اصلاحات در نهادهای دولتی، توسعه و پیشرفت دولتداری باز خواند.

وی بیان داشت:”نباید به هیچ قیمتی اجازه داده شود که کوچکترین انقطاع در روند اصلاحات در دولت و نهادهای دولتی به میان بیاید”.

معاون رئیس جمهور گفت: در شرایط کنونی دو خطر اساسی در برابر دولتداری باز و اصلاحات در نهادها و در نهایت توسعه اقتصادی و رفاه مردم افغانستان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اصلاحات پیوسته نقش کلیدی در توسعه دولتداری باز دارد گفت: این خطر وجود دارد که نهادسازی و شفاف سازی و اصلاحات در نهادها تحت تأثیر گفتگوهای صلح قرار گرفته و متوقف شود و یا با کندی مواجه گردد.

آقای دانش توقف اصلاحات در نهادهای دولتی را به معنی توقف ارائه خدمات به مردم عنوان کرده گفت این در نهایت سبب تداوم فقر و عقب ماندگی کشور و متوقف شدن حرکت دولتداری باز خواهد شد.

معاون رئیس جمهور خواست دشمنان مردم افغانستان مبنی بر اینکه نظام سیاسی در افغانستان به چالش مواجه شود را تهدیدی دیگری برای روند اصلاحات در نهادهای دولتی و دولتداری باز عنوان کرد.

به گفته آقای دانش به دو دلیل به چالش کشیدن نظام سیاسی درافغانستان روند اصلاحات در نهادهای دولتی را تهدید می کند؛ یکی اینکه غیر از جمهوریت و یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی و اراده مردم هرنوع نظام دیگر ماهیتا مغایر پیشرفت و توسعه اقتصادی است و دیگر اینکه ایجاد نهادهای جدید برای دولت و نظام سیاسی زمان گیر است.

آقای دانش گفت که همانگونه که میلیون ها هموطن ما از سراسر کشور در دفاع از نظام و جمهوریت صدا بلند کردند، ما نیز باید متوجه این خطر بوده و اجازه ندهیم تا مردم قربانی خواست تعداد محدود تشنگان قدرت شوند.

وی همچنین تأکید کرد تا زمانی که نهادهای بدیل به مرحله‌ای از بلوغ برسد که به مردم خدمات ارایه دهد به ده ها سال زمان، میلیارد ها دالر پول و انرژی زیاد نیاز دارد و هر انقطاع، دست آوردهای ۲۰ سال گذشته را به باد داده و مردم را به نقطه صفری بر می گرداند.

آقای دانش اما گفت که حکومت افغانستان به شدت از مذاکرات صلح و دست یافتن به یک صلح عادلانه و پایدار حمایت می کند؛ اما به هیچ صورت اجازه نخواهد داد که کشور ما بار دیگر دچار انقطاع و گسست شده و جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای ۲۰ ساله مردم افغانستان در معرض خطر قرار گیرند.

به گفته معاون رئیس جمهور، همه مردم افغانستان و کشورهای دور و نزدیک می دانند که امارت مورد ادعای طالبان و دیدگاه های متحجرانه این گروه در مغایرت کامل با همه ارزش های عالی انسانی و اسلامی قرار دارد.

وی تأکید کرد که نظام طالبانی نظامی نیست که در آن از دموکراسی، انتخابات و دولتداری باز سخن گفت و یا شفافیت و حسابدهی و مشارکت شهروندان را انتظار داشت. نظام مورد نظر طالبان شبیه زندانی است که همه صداها در آن خاموش و همه آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان در آن سرکوب می شود.

آقای دانش با تأکید بر اینکه در پروسه صلح نیز باید معیارهای دولتداری باز تطبیق شود گفت صلح در حقیقت یک برنامه ملی و برای مردم است و نه برای افراد و گروه های خاص.

معاون رئیس جمهور در پیوند به مشارکت دولتداری باز گفت افغانستان پس از عضویت این روند اقدامات عملی منظمی در زمینه های مختلف به خصوص در راستای اهداف تعریف شده برای مشارکت دولتداری باز در زمینه ای ارتقای شفافیت، حسابدهی و تأمین مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی های عامه انجام داده و به دستاوردهای ارزشمند و مؤثری دست یافته است.

گفتنی است که مشارکت دولتداری باز (Open Government Partnership)یا (OGP) یک سازمان جهانی است که در سال ۲۰۱۱ ایجاد گردید و تا کنون بیش از ۷۸ کشور در آن عضویت دارند.

هدف مشارکت دولتداری باز ارتقای شفافیت، حسابدهی و تامین مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه از طریق به کارگیری فن‌آوری‌های جدید است.

دولت افغانستان، به تاریخ ۱۸ قوس سال ۱۳۹۵ و با تکمیل نمودن ۸۸ درصد معیارها، عضویت مشارکت دولتداری باز را کسب کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید